Korrekturvisning av innhold (Type: Artikkel)
Standardbilde
Standardvideo

Gule sider

Tekstboka side 236 og 237 + Gule sider fra resten av tekstboka, arbeidsboka side 206 og 207

Verb og setningsanalyse

De "Gule sidene" omhandler Verb (presens futurum) og Setningsanalyse (predikativ), men det er ingen oppgaver i arbeidsbokas kapittel 19 knyttet til  disse temaene. Her noen aktiviteter relatert til "Gule sider".

Presens futurum

Tekstboka side 236

La elevene bla gjennom kapitlet og lete etter setninger med verb i presens futurum. De kan jobbe i par, og siden dele med resten av gruppa verbene de har funnet.

 

La elevene lage en liste over alt de vet de skal gjøre i et begrenset tidsrom, for eksempel i en uke framover.

Lag et tankekart på tavla med for eksempel ordet helg eller ferie i midten, og la elevene komme med forslag om hva de vil gjøre eller skal gjøre i helgen eller i ferien:

Jeg vil/skal reise til England. Jeg vil/skal bade i sjøen. Jeg vil/skal sykle. Jeg vil/skal gå på kino. osv.

Setningsanalyse, predikativ

Lag setninger relatert til elevenes hverdag der du bruker de uselvstendige verbene. La elevene finne predikativ i setningene. De kan være lurt å samtidig bestemme subjekt og verbal i setningene.

Grammatikkoppgaver i arbeidsbokas siste kapittel

De siste grammatikkoppgavene i arbeidsboka omhandler adverb og en oppsummering av alle ordklassene. I arbeidet med disse oppgavene kan elevene bruke alle de "gule sidene" i bok som hjelp.

Adverb

Arbeidsboka side 206, oppgave 14

Hensikt

Å kunne bruke adverbene først, så, etterpå

Å kunne bruke adverbene derfor, likevel, deretter

Å kunne bruke adverb som viser tid og hendelsesforløp

 

La elevene fylle ut oppgave 14 og bruke adverbene over på riktig sted.

 

 

Bruk ordklassene

Arbeidsboka side 206 og 207, oppgave 15

Hensikt

Å kunne plassere ord i riktig ordklasse

Å kjenne bøyningsmønster for ulike ordklasser

Å kunne bruke ord riktig i setninger

Å vite hvor ord kan plasseres i setninger for å skape mening

 

La elevene gjøre oppgave 15 a individuelt eller i par eller grupper.

Elevene leter gjennom boka og finner ut hvor de ulike ordklassene er presentert. Sammen lager dere en liste over dette på tavla:

Verb - Kapittel 2 presens, kapittel 4 presens og preteritum osv.

Adjektiv - Kapittel ... osv.

 

Minigrammatikk

La elevene lage en minigrammatikk med grammatiske problemstillinger de syns er utfordrende.

Lag sammen på tavla eller på digital tavle en tabell som i oppgave 15 a. Skriv stikkord under hver ordklasse som beskriver ordklassen.

 

Ordklassehuset

Lag en plakat med et stort hus:

Språket er et hus.

Døra og alle vinduene representerer hver sin ordklasse.

Skriv navn på ordklassen og eksempler på ord fra ordklassen i hvert sitt vindu eller eventuelt hvert sitt rom.

Heng Ordklassehuset på ressursveggen.

 

La elevene gjøre oppgave 15 b.

Elevene gir hverandre kameratvurderinger av tekstene i grupper.

De retter tekstene etter tilbakemeldingene.

Deretter henges tekstene i klasserommet.

Rolleorienterte tilknytninger
Typeorienterte tilknytninger
Eksterne ressurser